Galaxy S9 | S9+ những điểm nổi bật

Galaxy S9 | S9+ Tuyệt Đỉnh Camera. Thấy Điều Không Thể. Camera Đột Phá với Khả Năng Điều Chỉnh theo Cơ Chế như Mắt Người Camera Khẩu Độ Kép Chụp Ảnh Tuyệt Đẹp Dưới Ánh Sáng Ban Ngày và Cả… [xem chi tiết]